TRỞ THÀNH và MONG MUỐN?

Có những điều trong cuộc sống khác hẳn nhau nhưng đa số con người hay nhầm lẫn. Vì nhầm lẫn nên nó ngăn cản chúng ta phát triển năng lực của mình. Ngăn cản ta thành công.

Mọi chức vụ quyền hạn chỉ đến với ta khi chúng ta Trở Thành người có tính chất, đặc điểm, phù hợp năng lực đó.

Mọi chức vụ quyền hạn mãi mãi chỉ là giấc mơ khi chúng ta chỉ Mong muốn cháy bỏng mà không chịu thay đổi tính chất, bản thân mình cho có năng lực đó.

Chỗ dễ gây nhầm lẫn nhất là khi mình mong muốn một chức vụ thì mình ngồi chờ Công ty xét duyệt để ngồi vào chức vụ đó rồi ta mới chịu học tập thay đổi bản thân. Và chỉ thay đổi bản thân sau khi đã có chức vụ đó… nên sẽ bị muộn, sẽ không thể làm được… không cấp trên nào dám giao chức vụ cho nhân viên đó.

Cấp trên sẽ chỉ chọn nhân viên nào chưa có chức vụ đó, nhưng đã có bề dày học tâp, làm việc, tính chất, khả năng của chức vụ đó mà bàn giao, cất nhắc.

Chúng ta luôn tự mâu thuẫn mà không biết khi: vừa muốn có chức vụ mới như làm Quản lý lại vừa muốn giữ những tính chất cũ của nhân viên trong công việc. Trong khi tính chất của người Quản lý khác hẳn tính chất nhân viên trong công việc đó.

Chúng ta ngại, không chịu thay đổi bản thân trong con người mình, mà lại đòi chức vụ thay đổi, bên ngoài thay đổi… để số phận mình thay đổi. Đó là nghịch lý mà ta thường vấp phải.

Một người Mong muốn lái xe nhưng cứ chờ Công ty giao xe rồi tôi mới tập lái, học lấy bằng lái thì mãi mãi không ai dám giao xe cho người ấy, một người khác sau khi đi học lái xe, lấy bằng lái xe, đã Trở Thành lái xe rồi mới mong muốn Công ty giao xe thì chắc chắn sẽ được thành công.

Một người không biết gì mà Mong muốn làm kỹ thuật cũng sẽ chờ mãi mà Công ty không giao máy cho mình sửa, không cất nhắc làm kỹ thuât. Nhưng nếu người đó học kỹ thuật trước, tính chất biết kỹ thuât, cái biết sửa chữa đã chạy trong con người đó. Họ đã Trở Thành người kỹ thuật thì Công ty chắc chắn sẽ giao việc, giao chức vụ quyền hạn cho người đó làm.

Một người nhân viên Mong muốn làm quản lý, nhưng điều đó mãi mãi sẽ chỉ là ước mơ thôi vì Công ty không ai dám giao chức vụ cho người chưa biết, người mong muốn. Một người khác muốn làm Quản lý họ bèn học tính chất, khả năng của người quản lý, bỏ đi tính chất của người nhân viên.

Sau 1 thời gian họ đã có đủ tính chất, thói quen, năng lưc của người Quản lý. Họ đã Trở Thành quản lý bằng tính chất năng lực, mà chưa có chức vụ mà thôi. Lúc này Level của họ đã là Quản lý. Khi đó chắc chắn Công ty ai cũng muốn giao quyền hạn, chức vụ, công viêc Quản lý cho họ làm.​

Mọi Công ty luôn luôn thiếu quản lý.

Mọi nhân viên đều muốn làm quản lý.

Ai sẽ là người phá vỡ rào cản này.

Ai sẽ là yếu tố chính để nhân viên trở thành quản lý.

Ai sẽ là người biến Mong muốn thành Trở Thành.

>> Đăng ký TIN MỚI <<

BÀI HAY cần xem ngay

Một phút thay đổi SUY NGHĨ để THÀNH CÔNG

LOÀI KIẾN CÓ THỂ NÂNG NHỮNG VẬT NẶNG GẤP 50 LẦN TRỌNG LƯỢNG CƠ THỂ… …