Trả lương theo tầm ẢNH HƯỞNG?

Trên thế giới đã có nhiều cách đo hiệu quả để từ đó quy ra lương, thưởng.
Xong thực tế chỉ có 2 cách đo chính: Đo kết quả nhìn thấy rõ ràng và đo kết quả không nhìn được rõ ràng.

Đo các kết quả rõ ràng: thường dùng cho đại đa số người như công nhân, nhân viên, người phổ thông. Thường có phạm vi hẹpkết quả cụ thể như doanh số là bao nhiều, làm được bao nhiêu thành tích, sản xuất ra bao nhiêu sản phẩm…

Đo các kết quả không rõ ràng: thường phải đo theo tầm ảnh hưởng của cá nhân đó đến tình hình chung, tập thể chung. Thường có tác động rộng lớn khó biết được trong một phạm vi cụ thể, như người đó được nhiều người quý mến nhiều hay ít, chống lại điều xấu, sửa được điều sai, khuyến khích điều hay phát triển, hành động tốt được tuyên dương. Kích thích hoặc đưa ra được nhiều sáng kiến, định hướng…

Tất nhiên một nhân viên trong công ty thì có cả 2 yếu tố trên nhưng khác nhau về tỉ lệ.

Người càng làm nhiều việc kết quả rõ ràng, cụ thể thì càng dễ cân đo trả lương được chính xác. Và thường nằm ở đa số người như: nhân viên, công nhân, bảo vệ…

Người càng làm nhiều việc có tầm ảnh hưởng lớnthì càng khó cân đo trả lương được chính xác. Thường nằm ở số ít như: quản lý cấp cao, lãnh đạo. Người càng có tầm ảnh hưởng lớn thì trả lương càng cao.

>> Đăng ký TIN MỚI <<

BÀI HAY cần xem ngay

Một phút thay đổi SUY NGHĨ để THÀNH CÔNG

LOÀI KIẾN CÓ THỂ NÂNG NHỮNG VẬT NẶNG GẤP 50 LẦN TRỌNG LƯỢNG CƠ THỂ… …