Tôi làm việc cho CÁ NHÂN hay cho CÔNG TY?

Đa số mọi người trong xã hội thường nói tôi đang làm việc cho Công ty trong giờ hành chính và làm tại Công ty. Và hay nói tôi làm việc cho tôi khi đang ở nhà.

Đó là cách nói sai và gây ra hiểu sai. Hàng ngày, ai cũng phải làm việc 08 giờ tại Công ty nhưng là làm việc cho Chính mình, cuối tháng lấy công bằng tiền lương, thưởng rất rõ ràng.

Vì cách hiểu sai từ sự việc là tôi làm tại Công ty lại trở thành hiểu ra tôi làm cho Công ty, tôi cao cả giống như Bồ tát làm miễn phí cho người khác không lấy lương vậy.

Công việc tại nhà, hay việc tại công ty, đại đa số người ta đều làmcho chính mình, làm cho sự nghiệp của mình mà thôi. Chưa đạt tới tầm cao làm vì người khác miễn phí không tiền công.

Chỗ khác nhau là làm tại công ty thì qui trình kết quả do một nhóm người làm Quản lý sắp xếp đánh giá theo qui chế, làm tại nhà thì do chính mình tự đánh giá lấy.

Cũng vì hiểu sai là làm cho Công ty nên khi công việc ở nhà nhỏ không quan trọng, nhiều người vẫn xin nghỉ để làm. Hoặc làm việc tại Công ty thì làm qua loa, hết giờ, làm lấy lệ…

Vì hay bỏ việc, làm đại khái qua loa tại Công ty nên công việc của mình sẽ yếu kém, dẫn đến sự nghiệp, lương thưởng sẽ bị kém so với các đồng nghiệp xung quanh. Gây ảnh hưởng đến chính cuộc sống sự nghiệp của mình, và gây ảnh hưởng cả công việc sự nghiệp chung những người cùng làm việc với mình, tin cậy mình.

Cũng vì làm cho mình tại Công ty đạt kết quả tốt hay xấu là do một nhóm người Quản lý nhận xét, đánh giá. Nên một số người chỉ chú ý làm sao qua mắt nhóm Quản lý đánh giá tốt là được. Và không cần chú trọng vào khâu cần làm việc tốt nhất. Hy vọng rằng tài của mình là báo cáo hay, qua mắt Quản lý được, để có nhận xét tốt là sẽ được hưởng thu nhập cao.

Vì việc làm hiệu quả cao, kết quả tốt cần thực lực có khả năng mới tạo nên được.

Các cá nhân thực lực kém, muốn thu nhâp cao… đều hay chọn giải pháp (làm láo báo cáo hay) này.

>> Đăng ký TIN MỚI <<

BÀI HAY cần xem ngay

Một phút thay đổi SUY NGHĨ để THÀNH CÔNG

LOÀI KIẾN CÓ THỂ NÂNG NHỮNG VẬT NẶNG GẤP 50 LẦN TRỌNG LƯỢNG CƠ THỂ… …