Hiểu đúng về THU NHẬP và LƯƠNG?

Đa số con người chúng ta đều hay nhầm lẫn những khái niệm có phần chung nhỏ nào đó giống nhau. Trong khi phần khác lớn lại không chú ý.

Khái niệm Thu nhập và Lương cũng như vậy.

Khi ta đi làm chúng ta đều mong muốn Công ty có thu nhập cao cũng chính là lương cao và ngược lại. Trong thực tế thu nhập cao chưa chắc lương cao, lương cao mà thu nhập lại thấp.

Vấn đề nhận Lương là chỉ thuộc về phạm vi vật chất, tiền bạc mà chúng ta có được hàng tháng cho mình. Rất cụ thể hình dung rõ ràng.

Còn vấn đề Thu nhập của chúng ta thì khó hình dung, bao gồm nhiều phạm trù rộng lớn của cuộc sống. Chỉ có đủ những thu nhập sau mới được gọi là người có thu nhập cao.

1. Thu nhập về Tiền bạc: là chúng ta thu nhập thêm đồng lương cuối tháng khi làm ở Công ty đó.

2. Thu nhập về trí tuệ: là chúng ta tăng thêm sự nhạy bén, thông minh, suy luận có quan điểm sống càng ngày càng phát triển khi làm tại Công ty đó.

3. Thu nhập về sức khỏe: khi làm tại Công ty đó sức khỏe chung ta được cải thiện tốt hơn so với chỗ khác.

4. Thu nhập về kiến thức: là khi làm tại Công ty đó Kiến thức chúng ta được tăng thêm.

5. Thu nhập về thói quen: thói quen tốt là chìa khóa của thành công. Nên Công ty nào làm ta tăng thêm được thói quen tôt đó là quan trọng.

6. Thu nhập về nghị lưc: ý chí nghị lực là nền tảng chính cho thành công trong cuộc sống nên môi trường làm việc mà có thể tăng thêm nghị lực được là quý và rất cần thiết.

7. Thu nhập về quan hệ xã hội: Môi trường làm việc ta có thêm nhiều bạn hay hơn, có thêm quan hệ rộng chất lượng hơn, có thêm người Thầy khi cần học hỏi.​

> Công ty nào càng đủ các nhu cầu cần thiết trên bao nhiêu là Công ty có thu nhập cao bấy nhiêu. Chúng ta nên chọn những Công ty có thu nhâp cao như vậy để làm việc, để thực hiện sự nghiệp mơ ước….tạo dựng cuộc sông của mình. Thay vì chịu thiệt thòi do chỉ biết một nhu cầu là vật chất.

>> Đăng ký TIN MỚI <<

BÀI HAY cần xem ngay

Một phút thay đổi SUY NGHĨ để THÀNH CÔNG

LOÀI KIẾN CÓ THỂ NÂNG NHỮNG VẬT NẶNG GẤP 50 LẦN TRỌNG LƯỢNG CƠ THỂ… …