Recent Posts

Bài toán tính số lượng gà đang nhặt thóc trên sân khiến bạn bị rối?

Có một bài toán tính số lượng mỗi loại gà đang nhặt thóc trên sân. Các bạn thử làm nhé! Bài toán như sau: Đàn gà nhặt thóc trên sân. Tung tăng chạy nhảy khó phân rõ màu. Theo chân một đốm ba con trắng. Theo chân một trắng, năm …

Xem thêm »

Một phút thay đổi SUY NGHĨ để THÀNH CÔNG

LOÀI KIẾN CÓ THỂ NÂNG NHỮNG VẬT NẶNG GẤP 50 LẦN TRỌNG LƯỢNG CƠ THỂ… Khi bạn thấy mệt mỏi, hãy nhớ… Kiến tha vật nặng gấp 50 lần về làm tổ. Sói đi ngàn dặm để ăn thịt, ngựa đi ngàn dặm để ăn cỏ, cá sống khi bơi …

Xem thêm »

Nhân sinh quan TÍCH CỰC làm thay đổi cuộc đời?

Mỗi người đều có một nhân sinh quan khác nhau, có người lạc quan, có người bi quan. Người lạc quan luôn nghĩ về mặt tốt của mọi việc, giữ cách nhìn lạc quan, người bi quan lại luôn nghĩ về mặt xấu của mọi việc, giữ cách nhìn bi …

Xem thêm »