Đáp án bài toán tính số lượng gà đang nhặt thóc trên sân

Dưới đây là đáp án bài toán tính số lượng gà đang nhặt thóc trên sân.

Xem bài toán TẠI ĐÂY.

Các bạn có làm đúng không?

Đáp án:

Theo bài ra ta có: số gà trắng gấp 3 lần số gà đốm, số gà nâu gấp 5 lần số gà trắng. Nếu ta coi số gà đốm là 1 phần thì số gà trắng là 3 phần và số gà nâu là 15 phần như thế. Từ đó ta tính được số gà mỗi loại.

Bài giải:

Coi số gà đốm là 1 phần thì số gà trắng là 3 phần và số gà nâu là 15 phần như thế. Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 + 15 = 19 (phần).

Giá trị 1 phần hay số gà đốm là: 171 : 19 = 9 (con)

Số gà trắng là: 3 x 9 = 27 (con)

Số gà nâu là: 171 – 9 – 27 (hoặc 15 x 9) = 135 (con)

Đáp số:

9 gà đốm/ 27 gà trắng/ 135 gà nâu.

#Phan Duy Nghĩa (Sở GD-ĐT Hà Tĩnh)

>> Đăng ký TIN MỚI <<