Tag Archives: Ba giỏ khoai LANG

Ba giỏ khoai LANG

Gấu, Thỏ và Khỉ sống cùng nhau trong một khu rừng. Một hôm 3 bạn rủ nhau đến nhà bác Dê chơi. Bác Dê tiếp đón cả bọn rất vui vẻ. Trước khi ra về, bác Dê còn đưa cho cả ba bạn 3 giỏ khoai lang và bảo: “Bác …

Xem thêm »