2 cách giúp NGƯỜI, cách nào HIỆU QUẢ?

1. Ở một nơi nọ có hai THANH NIÊN đang giận dữ tranh cãi rất gay gắt với nhau, họ sắp đánh nhau đến nơi.

Một thầy thuốc đi ngang qua thấy vậy bèn dừng lại khuyên can. Nhưng do không biết cách khuyên bảo nên không thể ngăn chặn xô sát đánh nhau, kết quả hai người đánh nhau gãy cả chân.

Người thầy thuốc đành ngồi lại để băng bó chăm sóc vết thương.

Sau một thời gian dài mất nhiều công sức, vết thương đã lành và hai thanh niên đã có thể tạm thời đi lại, làm việc được, nên người thầy thuốc bèn ra về.

Hai thanh niên rất cảm động và đã cám ơn hậu tạ, họ nhớ ơn người thầy thuốc này rất nhiều năm sau đó.

2. Ở một nơi kia cũng có hai THANH NIÊN đang giận dữ tranh cãi rất gay gắt với nhau, họ cũng sắp đánh nhau đến nơi.

Một thầy giáo đi ngang qua thấy vậy bèn dừng lại khuyên can. Do biết cách khuyên can, phân tích lợi hại khi đánh nhau nên đã ngăn chặn được cuộc xô sát đánh nhau sắp xảy ra. Kết quả hai người thanh niên ngộ ra và không còn đánh nhau nữa.

Người thầy giáo ra về và được hai thanh niên cảm ơn, họ nhớ ngưòi thầy này mấy ngày sau đó…

CÂU HỎI ĐẶT RA?

  • Theo bạn ai là người đáng được cám ơn nhiều hơn?
  • Theo bạn cách giúp nào hiệu quả hơn?
  • Theo bạn cách giúp nào có thể giúp cho nhiều người nhất?

LỜI BÀN:

Thầy thuốc có cách giúp bằng công sức nên dễ cảm động lòng người và được nhớ ơn nhiều hơn mặc dù hiệu quả rất thấp.

Thầy giáo có cách giúp bằng sự hiểu biết, TRÍ TỤÊ nên không phải tốn công sức, nhưng ít cảm động được lòng người nên nhớ ơn ít hơn, mặc dù hiệu quả rất cao.

P/S: Đó là do con người mù mờ không phân biệt được giá trị cao thấp của 2 CÁCH GIÚP ĐỠ này mà thôi.

>> Đăng ký TIN MỚI <<

BÀI HAY cần xem ngay

Đúc kết gì từ câu chuyện NGƯỜI THỢ XÂY?

Người THỢ XÂY nọ đã làm việc rất chuyên cần và hữu hiệu trong nhiều …